CHUANXI XINGDA CHEMICAL
Contact us
Shifang Chuanxi Xingda Chemical Co., Ltd. Free Hotline: 400-833-6799 Tel: +86- 0838-8217829   +86- 0838-8503068 +86-0838-8216598   Fax: +86-0838-8200965
E-mail: sales@chuanxichem.com Zip code: 618400 URL: www.chuanxichem.com Address: Mazu Industrial Area, Shifang, Sichuan, China

Free Hotline

400-833-6799